Jakubany - oficiálne stránky obce

Aktuality

20.5.2016

Dotazník k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obec Jakubany aj touto formou zverejňuje Dotazník, ktorý bude čiastočným štatistickým podkladom k vypracovaniu rozvojového dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Jakubany na obdobie 2016 - 2023". Za Váš názor a čas strávený vyplnením dotazníka ďakujeme. Starosta obce Jakubany Ing. Ján Krajňák viac


Zoznam akcií v Rekreaparku - Červený Kláštor
10.5.2016

Zoznam akcií v Rekreaparku - Červený Kláštor

Červený Kláštor v spolupráci s organizáciami a združeniami ponúka pod názvom Rekreapark množstvo atrakcií, folklórnych podujatí, stretnutí v roku 2016. Každý si príde na svoje čaro ak navštívi túto oblasť. Bližšia ponuka podujatí sa nachádza v priloženom letáku. viac


Hľadáte miestnosť na svadbu, rodinné oslavy?
8.5.2016

Hľadáte miestnosť na svadbu, rodinné oslavy?

Ak hľadáte miestnosť na oslavy ako sú svadby, krstiny, narodeniny, prvé sväté prijímanie môžte využiť ponuku Obce Jakubany,ktorá prenajíma priestory pre približne 300 osôb. Interiér prešiel rekonštrukciou - nové kamenné obklady, svetlá, nainštalovala sa klimatizácia. Bližšie informácie získate osobne, alebo telefonicky. Telefonicky v kolónke kontakty Obce Jakubany. viac


28.4.2016

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu 6. 5. 2016

Obec Jakubany
zabezpečuje pre svojich obyvateľov triedený zber
VEĽKOOBJEMOVÝCH ODPADOV A NEBEZPEČNÝCH ODPADOV.
Dňa 6.5.2016 od 6,00 – 11,00 hod. ( piatok) je potrebné vyložiť
k zberným nádobám, ktoré používate na ukladanie bežných
komunálnych odpadov, alebo na iné, dobre viditeľné miesto.

Druh odpadu Ako zhromažďovať
Veľkoobjemový odpad Nepotrebné odpadové koberce, skrine,
stoly,stoličky, linoleá, dvere, rámy
Žiarivky Nerozbíjať. Vložiť do plastového vreca alebo krabice
„nastojato“. Pri vyložení vreca pred dom, alebo pri
odovzdávaní dávať pozor, aby sa nerozbili.
Akumulátory
a iné batérie Odložiť s uzatvorenými nalievacími otvormi, kyselinu
nevylievať, nerozbíjať. Akumulátor vyložiť ako kus ku
zbernej nádobe. Malé batérie uložiť do plastovej starej
bandasky alebo fľaše.
Televízory, vyradené
obrazovky od počítačov Vyložiť ako kus k zbernej nádobe.
Opotrebované
ropné oleje Použité oleje zliať do plastovej fľaše alebo bandasky,
uzatvoriť pevne pôvodným uzáverom z fľaše alebo
bandasky. Vložiť do igelitového vreca, alebo odovzdať
ako kus celú fľašu, bandasku.


P N E U M A T I K Y
od 1.1.2016 firma EKOS neodoberá.
Odoberať ich môže len pneuservis a distribútor pneumatík.
viac


Jarný deň otvorených dverí v Šmerdžonke - Červený Kláštor
23.4.2016

Jarný deň otvorených dverí v Šmerdžonke - Červený Kláštor

Pozývame Vás na deň otvorených dverí do Kúpelov Červený Kláštor Šmerdžonka dňa 08. 05. 2016. Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka - sú prvé po vojne obnovené kúpele na Slovensku a momentálne najmodernejšie kúpele na Slovensku. Klientom ponúkajú: ozdravné procedúry naordinované lekármi a vykonávané pod dozorom školeného personálu, ubytovanie vysokého štandardu v apartmánoch alebo dvojlôžkových izbách priamo v Dome zdravia, alebo alternatívne ubytovanie v chatovej osade v areáli, stravovanie v štýlovej reštaurácii, kongresové služby i množstvo kvalitných doplnkových služieb. Najväčším bohatstvom a základným kameňom ozdravnej starostlivosti u nás, je jedinečná prírodná liečivá minerálna voda ,,SMERDŽONKA“, ktorá je vďaka svojmu zloženiu, bohatému na minerálne látky a sírovodík, predurčená hlavne na ozdravovanie kožných chorôb, ale aj chorôb pohybového aparátu, neurologických chorôb, či ako pitný režim pri poruchách tráviaceho ústrojenstva. viac


Zápis do materskej školy v šk. roku 2016/2017
20.4.2016

Zápis do materskej školy v šk. roku 2016/2017

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa Vám oznamujeme, že
zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v šk. roku 2016/2017 sa uskutoční dňa: 11. 05. 2016 v čase 8:00 – 13:00 hod. a 12. 05. 2016 v čase 10:00 – 16:00 hod. v budove MŠ (vstup cez bočný vchod - cez dopravné ihrisko).
Rodičia detí na zápis je potrebné doniesť občiansky a rodný list dieťaťa.
viac


Zápis do prvého ročníka v šk. roku 2016/2017
20.4.2016

Zápis do prvého ročníka v šk. roku 2016/2017

V súlade so všeobecným záväzným nariadením č.2/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Vám oznamujeme, že
zápis do 1.ročníka v školskom roku 2016/17
sa uskutoční dňa 20. 04. 2016 (streda)
v čase od 12:00 do 16:30 v budove ZŠ.
Rodičia budúcich prváčikov si doneste na zápis občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. viac


Vývoz plastov dňa 29. 04. 2016 a skla dňa 2. 5. 2016 v obci Jakubany.
13.4.2016

Vývoz plastov dňa 29. 04. 2016 a skla dňa 2. 5. 2016 v obci Jakubany.

Dňa 29. 04. 2016 (piatok) sa bude v našej obci vykonávať zber a vývoz plastov. Vrecia s plastmi je potrebné vyložiť pred svoju KUKA nádobu najneskôr ráno v deň vývozu.
Dňa 2.5. 2016 (pondelok) sa bude v našej obci prevádzať zber a vývoz skla. Vrecia so sklom je potrebné vyložiť pred svoju KUKA nádobu najneskôr ráno v deň vývozu. viac


Narodení v roku 2016
9.4.2016

Narodení v roku 2016

V kolónke "Život v obci" si môžete prečítať prírastky, narodenie detičiek v našej obci. Pripravujeme kolónku smutnejšiu "Opustili nás". viac


Ocenenie darcov krvi dňa 13. 03. 2016 na obecnom úrade
9.4.2016

Ocenenie darcov krvi dňa 13. 03. 2016 na obecnom úrade

Dňa 13. 03. 2016 pozval starosta obce Ing. Ján Krajňák darcov krvi na obecný úrad, aby všetkým poďakoval za neoceniteľnú humánnu činnosť akou je darovanie krvi. Pozvanie prijala aj riaditeľka ÚS SČK Bardejov - Stará Ľubovňa Mgr. Miroslava Vasičkaninová.
Ocenenie Zlatú Janského plaketu získali:
pani Júlia Rybovičová (č.d.489) za 42 odberov
pani Ing. Vierka Guzlejová (č.d.310) za 40 odberov.

Pani Katarína Dudová (č.d.435) za 48 odberov Zlatú Janského plaketu získala v minulosti, teraz bola navrhnutá za najúspešnejšiu reprezentantku v našom Miestnom spolku SČK.

Ocenenie Striebornú Janského plaketu získali:
pani Anna Marjančíková (č.d.270) za 22 odberov
pán Ján Vasiľ (č.d.441) za 20 odberov
páni Monika Matviaková r. Rybovičová (č.d.489) za 20 odberov.

Ocenenie Bronzovú Janského plaketu získal:
pán Ján Compeľ (č.d.122) za 10 odberov

Starosta obce ocenil pána Štefana Vasiľa (č.d.479) ako najstaršieho darcu MS SČK, pri príležitosti 70. výročia narodenia. Za dlhoročnú prácu bola ocenená pani Katarína Rybovičová (č.d.445) a tajomníčka pani Helena Kňazovická (č.d.210).

viac

jakubiansky hlásnik marec 2016 číslo 40

jakubiansky hlásnik marec 2016 číslo 40

Fotogaléria

Šport

23.4.2016

Vianočný futsalový turnaj 2015

Autor: Marek Čopiak
Vianočný futsalový turnaj 2015
V závere minulého...

23.4.2016

Vianočný futsalový turnaj 2014

Vianočný futsalový turnaj 2014
V závere minulého roka sa v telocvični...

23.4.2016

Vianočný futsalový turnaj 2012

Vianočný futsalový turnaj
29. Decembra 2012 sa v telocvični ZŠ a MŠ...

13.3.2016

Možnosť venovať 2 % pre TJ Sokol Jakubany

TJ SOKOL Jakubany informuje svojich členov a fanúšikov o možnosti venovať...

© 2016 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti