Guľaši Jozef, Jakubany 344 - Oznámenie o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

28. september 2017

Guľaši Jozef, Jakubany 344 - Oznámenie podľa §61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti