Obec Jakubany - Komunitné centrum - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

11. október 2017

Obec Jakubany - (Komunitné centrum Jakubany) - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 36 ods. 4 a §61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti