Oznámenie o vyhlásení výberového konania

2. október 2017

 OBEC JAKUBANY, 065 12 Jakubany 555 
vyhlasuje výberové konanie na: 
• 1 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 
• 1 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 10. 2017 o 09.00 hod. v priestoroch Obradnej miestnosti Obecného úradu Jakubany. 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti