Tlačivá

12. október 2017

Tlačivá pre stavebné konanie si môžte vyplniť a doručiť na Obecný úrad Jakubany na registráciu. Tlačivo k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov si môžte vyplniť a doručiť na Obecný úrad Jakubany na registráciu.

K stiahnutiu

© 2017 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti