Tlačivá

20. november 2017

Tlačivá pre stavebné konanie si môžte vyplniť a doručiť na Obecný úrad Jakubany na registráciu. Tlačivo k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov si môžte vyplniť a doručiť na Obecný úrad Jakubany na registráciu.

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti