Zámer Obce Jakubany

10. máj 2017

Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ROK 2017: Fáber Ján, Fáber Štefan, Jakubany 161, Strachan Andrej, Jakubany 394,

K stiahnutiu

© 2017 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti