Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
21.6.2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Jakubany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Jakubany, 065 12 Jakubany 151.
Termín a miesto doručenia požadovaných dokladov do 16. 07. 2018 do 13:00 hod. na poštovú adresu: Obec Jakubany, 065 12 Jakubany 555 alebo do podateľne Obecného úradu Jakubany, s označením "Neotvárať - výberové konanie ZŠ s MŠ" viac


Odpustové popoludnie v Novej Ľubovni
21.6.2018

Odpustové popoludnie v Novej Ľubovni

Obec Nová Ľubovňa Vás srdečne pozýva na Odpustové popoludnie, ktoré sa bude konať dňa 15. 07. 2018 od 14:00 hod. na futbalovom ihrisku. V programe vystúpia Ľudová hudba Šarišanci, FSk Taľar z Novej Ľubovne a FS Vrchovina zo Starej Ľubovne. Pripravené je občerstvenie a odpustové atrakcie. viac


Oznam o výkupe papiera
21.6.2018

Oznam o výkupe papiera

V našej obci sa dňa 03. 07. 2018 (utorok) od 15:30 - 16:30 hod. pred Obecným úradom uskutoční výkup papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj katrón. Vykupuje sa aj prepálený kuchynský olej. Spoločnosť Brantner platí hygienickými potrebami (toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické vreckovky). viac


Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany
21.6.2018

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 26. 06. 2018 (utorok) zber plastov a tetrapakov a dňa 28. 06. 2018 (štvrtok) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať.
Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty a sklo, nevhadzovali žiadny iný odpad. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú viac


Oznam - Lekáreň Dr. Max Nová Ľubovňa
20.6.2018

Oznam - Lekáreň Dr. Max Nová Ľubovňa

Lekáreň Dr. Max v Novej Ľubovni oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch od 09. júla. 2018 do 13. júla 2018 (vrátane) zatvorená. viac


Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých
20.6.2018

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v ambulancii sa nebude ordinovať v dňoch od 09. júla do 20. júla (vrátane) z dôvodu čerpania dovolenky.
Zastupovanie počas dovolenky: MUDr. Mária Hovanová, ul. Budovateľská, Stará Ľubovňa.
Ambulancia bude v riadnej prevádzke od 23. júla 2018. viac


Na švatoho Jána 2018
19.6.2018

Na švatoho Jána 2018

Srdečne Vás pozývame na kultúrne podujatie "Na švatoho Jána 2018", ktoré sa uskutoční dňa 24. 06. 2018 (nedeľa) o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku. Pripravený je bohatý kultúrny program, kotlíkový guláš, pre deti zmrzlina a skákací hrad. Tešíme sa na Vás. viac


HaZZ SL - Oznam
15.6.2018

HaZZ SL - Oznam

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje od 15. 06. 2018 od 8,00 hodiny do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa. viac


Nestville Open Fest 2018
14.6.2018

Nestville Open Fest 2018

Pozvánka na Nestville Open Fest 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. 06. - 24. 06. 2018 v Hniezdnom. viac


42. Zamagurské folklórne slávnosti
14.6.2018

42. Zamagurské folklórne slávnosti

Pozvánka na 42. ročník Zamagurských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15. 06. - 17. 06. 2018 v Kupeľoch Červený Kláštor Smerdžonka. viac

© 2018 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti