Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 106/2017 16.5.2017 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000478-001 Národný projekt TSP Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Faktúra došlá 92/2017 - 111/2017 16.5.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2017 16.5.2017 Dodatok k Zmluve o nájme - predlženie nájmu do roku 2020 Katarína Duračinská    
Detail Objednávka vyšlá 35/2017 - 38/2017 15.5.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2017/84 - 2017/91 2.5.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 30/2017 - 34/2017 21.4.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2017/66 - 2017/83 18.4.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 18.4.2017 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10. 3. 2017 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  2 208,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26/2017 - 29/2017 13.4.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 25/2017 3.4.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2017/45 - 2017/65 31.3.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2017 31.3.2017 Dohoda č. 3/2017/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 030,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2017 24.3.2017 Zmluva o prenájme pozemkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/2017 24.3.2017 Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046   
Detail Objednávka vyšlá 21/2017 - 24/2017 21.3.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2017/31 - 2017/44 17.3.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 17/2017 - 20/2017 16.3.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 10.3.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác s dodávkou materiálu
Rekonštrukcia kuchyne...
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  20 476,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2017 3.3.2017 Zmluva č. 39/2017/OO o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR na rok 2017 Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Prešov 00151866  9 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2017 1.3.2017 Zmluva o dielo č. 05/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: "Využitie nebytových... RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  5 400,00 EUR 
© 2018 | Obec Jakubany | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti