2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Ing. Ján Krajňák v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 9. 1. 2015 o 17,00 hod.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies