24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 Starosta obce Ing. Ján Krajňák v súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal dvadsiate štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 27. 1. 2017 o 17,00 hod.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies