45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu organizačných príprav volieb do samosprávy zvolal štyridsiate piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 31. 10 2014 o 16,00 hod.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies