Antigénové testovanie v obci Jakubany - OZNAM

 ANTIGÉNOVÉ   TESTOVANIE

v obci Jakubany

 

Odberové miesto:

Jakubany 555

Kultúrny dom

Dátum:

06. 03. 2021

(t. j. SOBOTA)

 

Doba odberu - ZŠ s MŠ

14:00 – 17:00 hod. (viď harmonogram)

Doba odberu - VEREJNOSŤ

17:00 – 19:00 hod.

Základné informácie o postupe:

  • Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI, s.r.o.
  • Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj niektorý deň pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link: https://e-ordinacia.sk/dapti/ 

ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom  v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

 

Ak ste sa pri poslednom testovaní na uvedenom linku registrovali a máte k dispozícii QR kód, použijete tento QR kód aj pri tomto testovaní. Ak ste v registrácii uviedli aj e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie o vykonaní testu doručené na tento e-mail. Na základe uvedeného odporúčame osobám, ktoré neuviedli e-mailovú adresu pri registrácii, aby sa nanovo registrovali a tento údaj doplnili a až následne si vytlačili, resp. uložili do mobilu nový QR kód.

 

Pri registrácii si dobre SKONTROLUJTE SPRÁVNOSŤ E-MAILOVEJ ADRESY a taktiež VAŠE RODNÉ ČÍSLO !!!

 

Ak ste si pri registrácii zadali Váš e-mail, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom a Vy odchádzate domov.

 

Ak ste Váš e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu v budove.

 

Na základe uvedeného sa obraciame na mladších, resp. technicky zdatnejších členov rodiny, aby ste boli nápomocní a pomohli s touto registráciou svojim príbuzným, ktorí nemajú možnosť internetu, alebo to vykonať nevedia, čím výrazne znížite čakanie pri registrácii.

 

Vo výnimočnom prípade, ak Vám nemá kto pomôcť s online registráciou, prebehne Vaša registrácia priamo pri odberovom mieste, čo však pre Vás predstavuje dlhšie čakanie.

 

Upozorňujeme, že táto registrácia neslúži ako rezervácia dňa a času odberu, takže k odberu sa prosíme dostavte v určenom čase podľa harmonogramu súpisných čísel.

  • Po odbere Vám bude vystavený certifikát
  • Riaďte sa pokynmi odberového tímu
  • Nezabudnite si občiansky preukaz !

 

Registrácia – link: https://e-ordinacia.sk/dapti/

 

 

 

 

V zmysle COVID automatu pre školy a školské zariadenia je pre účasť dieťaťa/žiaka na prezenčnej forme vyučovania v MŠ a na 1.stupni ZŠ potrebný negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka nie starší ako 7 dní. Na základe toho je sú uprednostnení zamestnanci ZŠ s MŠ a rodičia detí navštevujúcich ZŠ s MŠ.

 

 

 

HARMONOGRAM 

14:00 – 14:15     Zamestnanci školy

14:15 – 14:30     Rodičia žiakov MŠ – malá skupina

14:30 – 14:45     Rodičia žiakov MŠ – stredná skupina

14:45 – 15:00     Rodičia žiakov MŠ – veľká skupina

15:00 – 15:15     Rodičia žiakov 1.A + 1.B

15:15 – 15:30     Rodičia žiakov 2.A

15:30 – 15:45     Rodičia žiakov 3.A + 3.B

15:45 – 16:00     Rodičia žiakov 4.A

16:00 – 16:15     PRESTÁVKA 

16:15 –  16:30     Rodičia žiakov z čísla domu 512, 513, 514, 516, 518, 519, 520, 521,522, 523, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532

16:30 – 17:00     Rodičia žiakov z čísla domu 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 552, 620, 623, 624,

17:00  19:00     Verejnosť - občania obce

K stiahnutiu