Antigénové testovanie v obci Jakubany - REGISTRÁCIA

 Základné informácie o postupe:

  • Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI, s.r.o.
  • Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj niektorý deň pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link

 

KLIK TU: https://e-ordinacia.sk/dapti/  

 

ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom  v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

 

Ak ste sa pri poslednom testovaní na uvedenom linku registrovali a máte k dispozícii QR kód, použijete tento QR kód aj pri tomto testovaní. Ak ste v registrácii uviedli aj e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie o vykonaní testu doručené na tento e-mail. Na základe uvedeného odporúčame osobám, ktoré neuviedli e-mailovú adresu pri registrácii, aby sa nanovo registrovali a tento údaj doplnili a až následne si vytlačili, resp. uložili do mobilu nový QR kód.

 

Pri registrácii si dobre SKONTROLUJTE SPRÁVNOSŤ E-MAILOVEJ ADRESY a taktiež VAŠE RODNÉ ČÍSLO !!!

(nakoľko výsledok testu bude zaslaný na Vami zadanú emailovú adresu a dokument sa otvára heslom - Vašim rodným číslom)

 

Ak ste si pri registrácii zadali Váš e-mail, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom a Vy odchádzate domov.

 

Ak ste Váš e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu 15 min. vo vyhradenom priestore pri budove KD.

 

Na základe uvedeného sa obraciame na mladších, resp. technicky zdatnejších členov rodiny, aby ste boli nápomocní a pomohli s touto registráciou svojim príbuzným, ktorí nemajú možnosť internetu, alebo to vykonať nevedia, čím výrazne znížite čakanie pri registrácii.

 

Vo výnimočnom prípade, ak Vám nemá kto pomôcť s online registráciou, prebehne Vaša registrácia priamo pri odberovom mieste, čo však pre Vás predstavuje dlhšie čakanie.

 

Upozorňujeme, že táto registrácia neslúži ako rezervácia dňa a času odberu, takže k odberu sa prosíme dostavte v určenom čase podľa harmonogramu súpisných čísel.

  • Po odbere Vám bude vystavený certifikát
  • Riaďte sa pokynmi odberového tímu
  • Nezabudnite si občiansky preukaz !

 

Registrácia klik TU: https://e-ordinacia.sk/dapti/