Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

 BEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER

Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi
od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli
od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.  

 

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač.
Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

 

Používanie vianočného osvetlenia  a ozdobných svietidiel

-        používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,

-        ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,

-        presne dodržiavať návod od výrobcu,

-        nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,

-        umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od   

vykurovacích telies  a otvoreného ohňa,

-        dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich  teplota pri horení môže dosiahnuť    630 °C  -  1370 °C).

-        pri používaní sviečok, či už na adventnom venci (stromčeku) tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov, ...), tak aby sa nedali prevrátiť, v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat a v dostatočnej vzdialenosti
od akejkoľvek horľavej látky.  Nenechávať ich bez dozoru  a pred odchodom sa uistiť, či sú sviečky dobre uhasené.

 

Používanie zábavnej pyrotechniky

-        overte si, či vo Vašej obci (meste) je povolené používať zábavnú pyrotechniku,

-        zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,

-        zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov

a nikdy nie od pouličných predajcov,

-        nevyrábať a nepoužívať po domácky  vyrobenú pyrotechniku, pri používaní
a manipulácii  s pyrotechnikou  sa vyvarujte konzumácii  alkoholu,

-        nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,

-        zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu
s vysokou teplotou resp. priamym ohňom,

-        nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou,

-        nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,

-        neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,

-        opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla)- v takomto prípade je potrebné poliať ju  dostatočným množstvom vody,

-        zapálenú pyrotechniku  nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,

-        neodpaľovať  zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,

-        zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,

-        pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo   dôjsť k vzniku požiaru.

 

Používanie kuchynských spotrebičov

-        nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,

-        horiaci olej  vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,

-        kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú  vypnúť od zdroja energie,

-        zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,

-        spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,

-        priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať  a zabezpečiť prívod  a výmenu vzduchu v tomto priestore,

-        pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,

-        nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike  a zachovajte pokoj.  Najprv chráňte život a zdravie,
až potom majetok.  V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami,
čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.

Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút    po ohlásení je pomoc na ceste.

 

V mene príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov, veselého Silvestra a v novom roku 2023 hlavne pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.

 

 

 kpt. Ing. Peter Pazera

riaditeľ

OR HaZZ v Starej Ľubovni

Nastavenia cookies