Celoplošné testovanie občanov obce Jakubany II.kolo AKTUALIZÁCIA

 

Uvádzame dôležité informácie týkajúce sa celoplošného testovania na COVID-19 v obci Jakubany. 

 

Testovanie bude prebiehať od soboty 07.11.2020 do nedele 08.11.2020 v zmenenom čase oproti minulému víkendu, a to od 08:00 hod. do 20:00 hod. na 2 odberových miestach - ZÁKLADNÁ ŠKOLA a KULTÚRNY DOM. Odberné miesta sú zriadené podľa súpisných čísel (viď obrázok).

Testovanie občanov bude prebiehať podľa časového harmonogramu pre jednotlivé súpisné čísla a to počas oboch dní testovania. 

Ak v našej obci býva osoba, ktorá nie je prihlásená k trvalému pobytu v obci Jakubany, môže sa dostaviť do odberného miesta v obci podľa súpisného čísla, kde bude do zoznamu dopísaná.

 

UPOZORŇUJEME, že časový harmonogram je odporúčací, avšak chceme predísť dlhej čakacej dobe a státiu v rade. 

 Ďalej upozorňujeme, že doba čakania sa môže predĺžiť, a preto žiadame občanov o trpezlivosť.

 

- Testovanie je odporúčané obyvateľom od 10 do 65 rokov.

  (Výnimka platí pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe) 

- Obyvatelia od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.

- Obyvatelia nad 15 rokov sa preukážu platným občianským preukazom. 

- Pri registrácii bude potrebné nahlásiť číslo mobilného telefónu alebo pevnej linky. 

- Na testovanie sa bude čakať pred vstupom do základnej školy/kultúrneho domu s rozostupmi min. 2 metre. 

- Na výsledky testovania sa bude čakať vo vyznačených miestnostiach  v základnej škole/kultúrnom dome približne 15-20 min. 

 

Posledný vstup na testovanie je o 20:00 hod. z dôvodu plošnej dezinfekcie priestorov. 

 

Prosíme všetkých, ktorí sa zúčastnia na testovaní, aby rešpekovali pokyny príslušníkov políce SR, ozbrojených síl SR ako aj dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri organizácii testovania.

 

 

Na testovanie ste povinní prísť s rúškom (alebo akoukoľvek ochranou tváre a nosa)!!! 

Na testovanie si musí doniesť každý občan OBČIANSKY PREUKAZ (deti od 10 do 15 rokov - PREUKAZ POISTENCA) !!!