Divadelné predstavenie - Okresný špitál

 

 

Vstupenky: https://www.ticket-art.sk/cinohra/okresny-spital-alebo-plukovnikova-zena-dad-15713/ alebo osobne na sekretariáte OcÚ Jakubany.