Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce

K stiahnutiu

Nastavenia cookies