Dufala Mikuláš a manž. Anna, Jakubany 219

 Dufala Mikuláš a manž. Anna, Jakubany 219 žiada o vydanie potvrdenia k MPV podľa žiadosti uvedenej v prílohe

K stiahnutiu