Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

 

Usmernenia pre  farnosť Jakubany od   15.10.2020

1. Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, kantorky a asistencie, ktorá je potrebná k liturgií. Uprednostnení budú veriaci, ktorých je slúžený úmysel. Naďalej je potrebné dodržiavať doteraz všetky platné  hygienické predpisy.

2. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku je nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nie je

 Pohrebu, krstu a sobáša sa v našom chráme môže zúčastniť maximálne 30 osôb a v našom dome smútku maximálne 15 osôb.

3. Chrám bude k osobnej modlitbe otvorený aj mimo času,  kedy sa v ňom slávi svätá liturgia. A to v čase od 8:00 hodiny do 18:00 hodiny.  V chráme sa môžev jednej chvíli nachádzať maximálne 6 osôb. Vstup je možný iba do predsiene chrámu. Prosím dodržiavajte toto nariadenie.

4. Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že veriaci človek môže aj iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy cez internet z nášho chrámu ako aj bohoslužby v médiách, k čomu je treba vhodne prispôsobiť domáce prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od začiatku do konca jednu, vybratú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. Čítanie Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitby v rodinách sú tiež spôsoby, ako sláviť nedeľu a sviatok.

5. V nedeľu bude iba jedna svätá liturgia a to o 10.30 hodine a vo sviatok večer o 18.00 hodine.

6. Na sviatok sv. apoštola. Jakuba, t.j. v piatok 23.10.2020, pozývame našich veriacich k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame na osobné zváženie.

7. Nakoľko sa bohoslužby aktuálne konajú s minimálnou účasťou veriacich a farnosti budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Číslo účtu  farnosti Jakubany je SK94 0200 0000 0012 4218 3553

Peter Malcovský, farár farnosti

 

 Prenos liturgií môžete sledovať cez youtube.com, na kanáli našej farnosti:

www.youtube.com/channel/UCBNRJFpWhDXhaaJEEEg30ZQ/live

Pre sledovanie prostredníctvom televízora s pripojením na internet je potrebné si v aplikácií Youtube vyhľadať kanál Gréckokatolícka farnosť Jakubany kde môžete nájsť priamy prenos.

 

Prenosy sa vysielajú len v čase slávenia sv. liturgie v chráme podľa liturgického programu!

 

 

 

Zdroj: www.jakubanycirkev.sk/