Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

 Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

 

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov (vrátane kňaza + asistencie)

 

Poriadok bohoslužieb, čas a ich úmysly sú zverejnené na stránke farnosti v sekcii Liturgický program a na nástenke pri chráme.

 

Tiež sa obnovuje vysielanie slávenia sv. liturgii z nášho chrámu prostredníctvom YouTube kanálu.

Vysielanie prebieha len v čase sv. liturgie podľa programu  

 

KLIK TU:  www.youtube.com/channel/UCBNRJFpWhDXhaaJEEEg30ZQ/featured

 

Nakoľko sa bohoslužby aktuálne  konajú bez účasti veriacich a farnosti budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky nášho chrámu, ktorá sa nachádza v predsieni chrámu alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Číslo účtu farnosti Jakubany:  SK94 0200 0000 0012 4218 3553

 

VIAC: www.jakubanycirkev.sk/