Jakubianske piesne

Autorom knihy Jakubianske piesne je pán Michal Kundľa, ktorý zbieral piesne, zapisoval a učil deti vo svojom okolí či v škole ako učiteľ hudobnej výchovy, alebo ako vedúci súboru Kečera. Ľudovou piesňou a našimi zvykmi vyjadroval bohatstvo ľudovej muziky, spevu, tanca. Vdýchol piesni nový rozlet a mnohé z nich zachránil. Dňa 23. mája 2014 slávnostne pán starosta PhDr. Jozef Dufala, členovia obecného zastupiteľstva a členova folklórnej skupiny Kečera pokrstili knihu. Každá domácnosť obdržala jeden titul. Knihu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
Nastavenia cookies