Klzisko na kurtoch

Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s Tenisovým klubom v Starej Ľubovni otvorili dňa 06. 12. 2017 KLZISKO na kurtoch. Vstupné sú 2 €/os.