Komunálne voľby 2018

 

Termín konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. 

 

Volebná miestnosť 

Obec má vytvorenú jednu volebnú miestnosť, zriadenú v priestoroch Kultúrneho domu v Jakubanoch

 

Počet volebných okrskov

Obec vytvorila dva volebné okrsky - č. 1 a č. 2

Okrsok č. 1: rodinné domy č. 1 - 495

Okrsok č. 2: rodinné domy č. 496 - 683

 

Počet poslancov do OZ

V našej obci sa vo voľbách bude voliť celkom 9 poslancov Obecného zastupiteľstva. 

K stiahnutiu