Koncert kontrabasovej triedy Mgr. Jána Krigovského ArtD.