Miestna občianska poriadková služba v obci

Na základe výberové konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 11. 2017 v našej obci boli vybraní 5 pracovníci na pozíciu pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Od 01. 12. 2017 začali členovia "MOPS" vykonávať svoju pracovnú činnosť, predovšetkým zabezpečenie verejného poriadku v rómskej osade.