Miestny spolok SČK Jakubany - Pozvánka na výlet

Miestny spolok SČK v Jakubanoch pozýva svojich členov na výlet do Červeného Kláštora, ktorý sa uskutoční dňa 20.10.2018, t.j. v sobotu. Cieľom výletu je regenerácia síl v kúpeľoch Smerdžonka (kúpeľ, masáž, sauna a pod.) alebo turistika.

Odchod autobusu bude ráno o 7 hod. z horného konca obce a autobus bude postupne zastavovať na jednotlivých zastávkach smerom na dolný koniec obce. Prosíme záujemcov, aby svoju účasť nahlásili najneskôr do 17.10.2018, t.j. v stredu Monike Katreničovej alebo Jánovi Kundľovi. Ak sa výletu nemôžete zúčastniť, môžete za seba poslať náhradu napr. rodinného príslušníka.