Na zamyslenie...

Obraciame sa týmto na občanov, ktorí sú za tieto skutky zodpovední, aby prehodnotili svoje správanie a zmenili svoj postoj k majetku a životnému prostrediu nás všetkých.

 

A tiež sa obraciame aj na ostatných občanov, aby ste neboli k takémuto konaniu ľahostajní a v prípade, že poznáte vinníkov, oznámte to obecnému úradu.