Návrh rozpočtu obce Jakubany na rok 2017

Obec Jakubany v zákonnej lehote zverejňuje Rekapituláciu návrhu rozpočtu na rok 2017. Podrobný návrh v príjmovej aj výdajovej časti je zverejnený na Obecnom úrade v Jakubanoch.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies