Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v ŠJ

K stiahnutiu

Nastavenia cookies