Obecný úrad - OZNAM

V súvislosti s predĺžením núdzového stavu, ako aj pretrvávajúcimi protiepidemiologickými opatreniami Vám Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje, že z dôvodu obmedzeného pohybu občanov bude Obecný úrad zasielať rozhodnutia o vyrubení dane a poplatku za komunálny odpad elektronicky prostredníctvom emailu. Prosíme občanov, ktorí chcú zaslať toto rozhodnutie prostredníctvom emailu, aby nahlásil svoj záujem na - vasil.dane@jakubany.sk alebo tel. čísle 0917 133 998 (nahláste svoje meno, priezvisko, email a číslo domu) a následne Vám bude zaslané rozhodnutie, v ktorom nájdete potrebné informácie k zaplateniu daní a k zaplateniu poplatku za komunálny odpad cez internet banking (t.j. číslo účtu obce, konštantný symbol, variabilný symbol). Nálepky na smetnú nádobu Vám budú doručené do poštovej schránky až po skontrolovaní vašej platby. Starší občania, ktorí nedisponujú emailom, resp. nevedia pracovať s internet banking-om, môžu prísť individuálne na obecný úrad zaplatiť tieto dane a poplatky odo dňa 17. 02. 2021 (t. j. streda). Pri vstupe do priestorov Obecného úradu sa bez vyzvania preukážte negatívnym výsledkom testu (nie starším ako 14 dní), resp. dokladom, preukazujúcim prekonanie ochorenia COVID-19 !