Obecný úrad - OZNAM o rekonštrukcii cesty

Obec Jakubany oznamuje občanom, že po dlhodobom úsilí sa aj vďaka Správe a údržbe ciest PSK podarilo dosiahnuť realizáciu rekonštrukcie časti hlavnej cesty na úseku od rodinného domu so súp. číslom 26 až po budovu kaštieľa. S prácami sa začne dňa 25. 04. 2022 (t.j. pondelok) a tieto práce budú prebiehať do konca mája. Počas realizácie týchto prác bude v obci prejazdný priebežne len jeden jazdný pruh, a to v súvislosti s frézovaním a následným asfaltovaním vozovky. Vyzývame preto vodičov, aby počas prác NEPARKOVALI svoje motorové vozidlá na hlavnej ceste a na prejazd obcou využívali viac bočné ulice. Zároveň žiadame občanov o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť v danom úseku obce. Ďakujeme za pochopenie.
Nastavenia cookies