OZNAM - Pyrotechnika

Obecný úrad a Základná škola s materskou školou v Jakubanoch týmto upozorňujú rodičov a ich deti, že obec Jakubany v roku 2020 schválila „Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o používaní pyrotechnických výrobkov v katastrálnom území obce Jakubany“. Obec Jakubany zakazuje počas celého roka používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 (napr. petardy, rakety, delobuchy, zábleskové petardy, a pod.). Tento zákaz neplatí dňa 31.12. v čase od 16:00 do 24:00 hod. a 01.01. v čase od 00:00 do 03:00 hod. V priebehu posledných dní dochádza zo strany detí a mládeže k ničeniu obecného majetku na verejnom priestranstve používaním tejto pyrotechniky (najmä hracie prvky na Detskom ihrisku Lienka), plašenie zvierat a rušenie občanov obce. Vzhľadom k tomu, upozorňujeme rodičov týchto detí, že je možné im vyrubiť pokutu za používanie pyrotechniky a taktiež náhradu za spôsobené škody na majetku obce.
Nastavenia cookies