Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022

Vážení občania!

Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiarov v tomto období sú spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

 

 

 

 

 

 

- zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov

 

 

 

 

 

- zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 

 

 

- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 

 

 

- zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

 

 

Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.

 

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode. 

Nastavenia cookies