Otvorenie zimného štadióna v Starej Ľubovni

Koncom mesiaca jún 2018 schválili poslanci Mestského zastupiteľstva konečné riešenie dlhoročného problému v podobe nedostavaného a chátrajúceho zimného štadióna. Súkromný investor - prešovská spoločnosť KEN-EX, spol. s r.o. s použitím vlastných finančných prostriedkov dokončila stavbu v súlade so stanovenými požiadavkami samosprávy. Nový zimný štadión tak disponuje ľadovou plochou s minimálnymi rozmermi 56 m x 26 m a hľadiskom s minimálnym počtom 100 miest. Mesto Stará Ľubovňa z vlastných zdrojov začalo koncom jesene tohto roku s budovaním prístupovej komunikácie a parkoviska s kapacitou 139 parkovacích miest. 

Dňa 31. decembra 2019 o 12.00 hod. sa môžu všetci nadšení korčuliari tešiť na otvorenie zimného štadióna spojené s verejným korčuľovaním. Slávnostné otvorenie, ktorého sa zúčastní aj bývalý hokejista a reprezentant Marián Hossa sa uskutoční dňa 14. januára 2020.

Vyriešenie dlhodobého problému s dostavaním zimného štadióna považuje samospráva za dôležitý krok, ktorý výrazným spôsobom prispeje k rozvoju športu v Starej Ľubovni.