HaZZ - Oznam

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni ruší od 16. 05. 2018 od 8,00 hodiny ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa.

K stiahnutiu