Oznam

Urbárska spoločnosť obce Jakubany týmto oznamuje občanom, že v zmysle prípisu Okresného úradu Prešov, odbor opravných prostriekov počnúc dnešným dňom až do 31. 03. 2019 určuje stav núdze, a teda vydáva zákaz pohybu osobnými automobilmi/motorkami po lesných komunikáciach od 20:00 hod /večera/ do 06:00 hod. /rána/ z dôvodu rušenia zveri. V prípade porušenia uvedeného zákazu bude porušiteľ znášať následky.