Oznam

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje občanov obce Jakubany na prísny zákaz vyvážania stavebného a akéhokoľvek odpadu na verejné priestranstvo bývalej stavebnej skládky popri potoku Kolačkovianka – za IBV smer Kolačkov v k.ú. Nová Ľubovňa .