Oznam

Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom o dočasnej poruche na pevnej linke OcU 052/4283651-3. Na odstránení poruchy pracujú technici spoločnosti Telekom. Kontakty na OcÚ - Sekretariát 0903 563 051, ekonomické odd. alebo evidencia obyvateľstva - 0917 133 998