Oznam - asfaltovanie miestnej komunikácie

Obec Jakubany oznamuje občanovm, že v dňoch 03. 10. 2019 (t.j. štvrtok) a 04. 10. 2019 (t.j piatok) bude obec v spolupráci s dodávateľom prác realizovať súvislú pokládku asfaltového povrchu na zadnej ulici v časti Carinka. Z tohto dôvodu Vás žiadame o trpezlivosť pri dočasnom obmedzení dopravy a parkovaní na ulici, ktoré bude obmedzené kvôli vjazdu a výjazdu ťažkej techniky. Prosíme obyvateľov tejto ulice, aby si svoje motorové vozidlá dočasne odparkovali na zelenej ploche pri bytových domoch BD A a BD B alebo pri futbalovom ihrisku. Ďakujeme za pochopenie