Oznam - chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jakubany oznamuje rodičom, že v zmysle usmernenia MŠ SR č. 15/2005 a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, vyhlasuje pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny v dňoch od 5. februára do 7. februára 2020 (t.j. streda, štvrtok a piatok) z dôvodu chrípkovej epidémie na škole. Vyučovanie v základnej škole bude pokračovať od 10. februára 2020 (t.j. pondelok). Materská škola bude v týchto dňoch riadne v prevádzke.