Oznam - MUDr. Bobuľská Veronika - Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Veronika Bobuľská, Ambulancia pre deti a dorast v Novej Ľubovni oznamuje rodičom detí, že v ambulancii sa nebude ordinovať v dňoch od 04. júla 2019 do 19. júla 2019 (vrátane) z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovanie počas dovolenky: MUDr. Marta Benková, ul. Obrancov mieru, Stará Ľubovňa. Nezabudnite si kartičku poistenca. Ambulancia bude v riadnej prevádzke od 22. júla 2019.