Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 20. 02. - 22. 02. (streda, štvrtok, piatok) sa v ambulancii nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne prípady (nie predpis liekov) zastupuje: Streda: MUDr. Jana Derevjaniková, Sládkovičova 10, St. Ľubovňa Štvrtok, piatok: MUDr. Boris Poľanský, Mierová 90, St. Ľubovňa