Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie v obci

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce Jakubany, že

  

dňa 25. marca 2019 (pondelok) od 07:30 do 17:00 hod.,
 
dňa 26. marca 2019 (utorok) od 07:30 do 17:00 hod.,
 
dňa 27. marca 2019 (streda) od 07:30 do 17:00 hod.,
 
dňa 28. marca 2019 (štvrtok) od 07:30 do 17:00 hod.,
 
dňa 02. apríla 2019 (utorok) od 07:30 do 17:00 hod.
 
bude prerušená distribúcia elektriny v určitých lokalitách v obci (v prílohe sú rozpísané čísla domov, kde bude odstavená elekt. energia).

 

 

K stiahnutiu