Oznam o vakcinácii líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje občanov, že v dňoch 01. až 14. apríla 2019 vykoná orálnu vakcináciu líšok proti besnote - jarná kampaň 2019

K stiahnutiu