Oznam o vakcinácii líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje občanov, že v dňoch 07. do 20. október 2019 vykoná orálnu vakcináciu líšok proti besnote - jesenná kampaň 2019

K stiahnutiu