Oznam o vakcinácii líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje občanov, že v dňoch 08. až 21. október 2018 vykoná orálnu vakcináciu líšok proti besnote - jesenná kampaň 2018.

K stiahnutiu