Oznam o vyhlásení výberového konania

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre OBEC JAKUBANY, 065 12 Jakubany 555 vyhlasuje výberové konanie na: • 1 pracovné miesta odborného pracovníka - garanta KC v obci Jakubany, • 1 pracovné miesta odborného pracovníka KC v obci Jakubany • 1 pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC v obci Jakubany

K stiahnutiu