Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu Terénny sociálny pracovník, viac v prílohe.

K stiahnutiu