Oznam o vykonávaní odpočtu vodomerov

Pracovníci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. budú v našej obci od dnes vykonávať odpočet vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie. Z uvedeného dôvodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 26 žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomeru. Na odmernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomeru, spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom. Kontakt: Callcentrum PVPS 0850 111 800 alebo info@pvpsas.sk