Oznam o vývoze nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce